ŠTA bi bilo da je bilo i šta ćemo, kako ćemo i sa kim ćemo dalje?Original Article