Krulj: „Razvojni budžet u 2018. godini” VIDEO

23

RAZVOJNI BUDŽET 2018. – VEĆE PLATE I PENZIJE, VEĆI PRIVREDNI RAST

Predlog budžeta za 2018. godinu govori u pravcu pozitivnih ekonomskih očekivanja u narednoj godini. Ekonomista dr Vladimir Krulj kaže da budžet za 2018. pokazuje da je aranžman sa MMF dao pozitivne rezultate, čemu u prilog govore i odlični fiskalni rezultati u ovoj godini.

Budžetom za narednu godinu, planirani su prihodi u iznosu od 1.178 milijardi dinara, a rashodi 1.207 milijardi dinara, što nam daje planirani fiskalni deficit na nivou republike za sledeću godinu u iznosu od  0,6 odsto BDP-a, odnosno 28,4 milijarde dinara što je za 40,7 milijardi dinara niže od deficita planiranog budžetom za 2017. godinu. S obzirom na fiskalne rezultate u poslednjih par godina, realno je očekivati da će i u 2018. godini biti ostvareni bolji rezultati od planiranih.

Budžet za narednu godinu planiran je na osnovu prognoze da će u 2018. godini realni rast BDP-a iznositi 3,5 odsto a rast cena na malo 2,7 odsto.

Kako je saopštilo resorno ministarstvo finansija, osnovni ciljevi budžeta za narednu godinu fokusirani su na održavanje postignute makroekonomske stabilnosti i nastavak primene mera fiskalne konsolidacije, kao i dalje smanjenje učešća javnog duga u BDP-u započeto u 2016. godini.

Posebna karakteristika budžeta za 2018. godinu je podatak da će investicije u sledećoj godini po prvi put biti 30 odsto veće i iznosiće više od 180 milijardi dinara na nivou opšte države, odnosno 128 milijardi dinara na nivou republike. Pozitivna je i najava da će značajan deo tih sredstava biti uložen u infrastrukturne projekte, posebno na koridorima 10 i 11, što može da ti značajan impuls ukupnom privrednog razvoju zemlje.

 

U budžetu za 2018. godinu planirano je povećanje plata za 10 odsto u javnom sektoru i pet odsto u administraciji, a povećanje penzija biće pet odsto, što je prema rečima ministra finansija Dušana Vujovića najveće povećanje plata i penzija koje smo imali u jednoj godini – 35 milijardi dinara za plate i 25 milijardi dinara za penzije, ukupno 60 milijardi dinara.

Ove cifre daju za pravo onima koji kažu da bi budžet za 2018. godini trebalo da bude pravi razvojni budžet.

Budžet za 2018. godinu trebalo bi da bude i kontinuitet veoma uspešne fiskalne konsolidacije u proteklih nekoliko godina. Prema procenama resornog ministra, u ovoj godini je ostvaren bolji rezultat od planiranog za oko 126 milijardi dinara, a da je u dogovoru sa MMF-om bio planiran deficit od 50 milijardi dinara zaključno sa novembrom ove godine, a mi sada imamo suficit od 76 milijardi dinara, a na nivou opšte države za čak 90 milijardi dinara, što je bio osnov za ovako razvojni i ambiciozni budžet za 2018. godinu.

 

Ekonomski analitičari ističu da je budžet za 2018. godinu bio praktično poslednji ključni parametar za zaključivanje aktuelnog stend-baj aranžmana odnosno, za uspešnu poslednju reviziju tog sporazuma sa MMF-om. Ekonomista dr Vladimir Krulj posebno naglašava činjenicu da je zahvaljujući odličnim rezultatima u fiskalnoj konsolidaciji, budžetski deficit stavljen pod kontrolu, u ovoj godini ostvaren je i značajan suficit u državnoj kasi, i tu je Srbija ispunila uslov iz Mastrihta za punopravne članice EU o budžetskom deficitu od najviše 3 odsto BDP-a. „Takodje su ostvareni i veoma dobri rezultati u smanjivanju nivoa javnog duga, koji je sada vrlo malo iznad kriterijuma iz Mastrihta od 60 odsto BDP-a, i realno je očekivati da će i taj kriterijum Srbija vrlo brzo ispuniti, što jasno govori o uspehu naših ekonomskih reformi“, naglasio je Krulj.

 

Činjenica da su izdaci za kapitalne investicije (pre svega u infrastrukturu – koridori 10 i 11) u budžetu za 2018. godinu uvećani za 30 odsto na nivo od 128 milijardi dinara, daje realnu osnovu da se u narednoj godini ostvari dinamična stopa privrednog rasta od 3,5 odsto. Čak i za evropske okvire.

 

Budžet za 2018. godinu najavljuje veće plate i penzije, više investicija, veći privredni rast – suštinski bolji život i održivi privredni razvoj. I još jednom pokazuje da je Srbija na pravom reformskom putu.