Predstojei vikend donosi nam najznaajniji poslovni dogaaj u zemlji i regionu, 31. Kopaonik biznis forum, koji e se odrati od 3. do 6. marta u hotelu Grand Kopaonik.

Centralna tema Foruma bie Novi globalni kontekst: izazovi neizvesne budunosti, a kao i prethodnih godina, Forum e otvoriti Jorgovanka Tabakovi, a u ime glavnog partnera foruma, kompanije Mastercard, obratie se Mark Barnet, predsednik Mastercard Evropa. Na kraju Foruma uesnicima e se tradicionalno obratiti Ana Brnabi, predsednica Vlade Srbije.

Interesovanje za KBF 2024 je izuzetno, te e se tokom etiri dana rada okupiti vie od 1500 uesnika. Pripremljena je zanimljiva, intenzivna agenda sa interesantnim i uticajnim panelistima i specijalnim gostima. Kroz tri plenarne sesije, etiri specijalna dogaaja, 36 panela sa, priblino, 200 panelista, uesnici Foruma e, svaki pojedinano, pronai ono to ih posebno interesuje. Ove godine emo ugostiti brojne goste iz regiona, to je jo jedan dokaz da je Forum prerastao nacionalne okvire i postao dogaaj od regionalnog znaaja. Kopaonik biznis forum je mesto susreta, poslovnog povezivanja i dijaloga, dogaaj koji prua iroku platformu za interaktivnu razmenu miljenja, argumentovanu raspravu svih uesnika, sa ciljem koncipiranja odrivih i primenljivih reenja ekonomske politike Srbije i regiona, istakao je Aleksandar Vlahovi, predsednik Saveza ekonomista Srbije.

Potpisivanjem novog trogodinjeg ugovora nastavljeno je tradicionalno partnerstvo sa kompanijom Mastercard.

Jelena Risti, direktorka za trita Srbije, Crne Gore i BiH u kompaniji Mastercard, izjavila je: Ono to mi u kompaniji Mastercard radimo na tritu Srbije identino je naem globalnom pristupu mi smo tehnoloka kompanija koja stoji iza brzih, sigurnih, praktinih i intuitivnih transakcija, bilo kada i bilo gde potroai treba da ih izvre, i nastaviemo da povezujemo igrae u finansijskom ekosistemu kako bismo zajedno napredovati dalje. Zbog toga nam je Kopaonik biznis forum vaan, kako bismo pokretali otvorene diskusije sa ostalim uesnicima na tritu jer samo onda kada realno sagledamo svoj poloaj, moemo da napravimo efikasne korake ka unapreenju.

Specijalni gosti na ovogodinjem Forumu bie Defri Saks, profesor sa Kolumbija univerziteta, i Ivailo Izvorski, glavni ekonomista Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju. Uesnicima Foruma e se obratiti i ef misije MMF-a za Srbiju Donal Mcgettigen. Svojim plenarnim izlaganjima gosti Foruma e pokuati da rasvetle budui razvoj geopolitike i geoekonomske situacije u svetu i Evropi, kao i da daju bliu ocenu makroekonomskog stanja u Srbiji i regionu Zapadni Balkan.

Post Views: 18

Originalni tekst