Kompanija SES postavlja 2 nova satelita za svoju glavnu orbitalnu poziciju koja snabdeva 118 miliona domaćinstava

Original Article