Manifestacija posvećena podizanju svesti o ankilozirajućem spondilitisu "Da li prepoznajete napASt na svojim leđima", tokom koje su građani od lekara i pacijenata mogli da saznaju sve pojedinosti o ovoj zapaljenskoj reumatskoj bolesti, odžana je u Tržnom centru Ušće u Beogradu, saopšteno je danas.Prepreke i izazovi sa kojima se suočavaju pacijenti sa ankilozirajućim spodilitisom simbolično su prikazani kroz plesni performans, a manifestacija je trebalo da ukaže na značaj pravovremenog otkrivanja i lečenja ove bolesti. Ankilozirajući spondilitis je reumatska zapaljenska bolest kičme i karlice od koje boluju milioni ljudi širom sveta. Napredovanjem bolesti može doći do okoštavanja vezivnih struktura i ankiloze zglobova, tako da kičmeni stub gubi fleksibilnost i mogućnost pokreta, postaje kao jedinstven okoštali blok, zbog čega neki delovi kičme postaju skoro ili potpuno nepokretni.Procenjuje se da muškarci dva do tri puta češće obolevaju od ankilozirajućeg spondilitisa nego žene. Tačan u..Original Article