Kako svetlost utiče na plodnost

9

Poznato je da ono što jedemo i kakve navike imamo uključujući vežbanje, konzumiranje alkohola i cigareta uveliko može uticati na našu plodnost.Original Article