Poljoprivreda i inovacije samo su neke od oblasti u kojima ruska država predviđa čitav niz podsticaja za razvoj malog i srednjeg biznisa. Iznos subvencije se kreće i do 30 miliona rubalja, odnosno iznad 340.000 evra, a procedura za njihovo dobijanje je maksimalno uprošćena.Original Article

(Visited 1 times, 1 visits today)