Nakon eskalacije ukrajinske krize čini se da događaji u svetskoj politici jedan drugog prestižu na nedeljnom nivou.Original Article