Jutarnje mučnine su zdrave?

Jutarnje mučnine su jedan od glavnih simptoma većine trudnoća i mali broj žena ih ne iskusi tokom ovog perioda života. Prema nekimOriginal Article