Danas slavimo Svetu mučenicu Glikeriju.

Tri puta su pokušali da je ubiju.
Tri puta su pokušali da je ubiju.foto: Wikimmedia Commons

Vernici srpske pravoslavne crkve danas proslavljaju Svetu mučenicu Glikeriju.

Ona je za vreme “nečastivog” cara Antonina bila pozvana da prinese žrtvu idolu Dijevom. 

Na svom čelu je nacrtala krst, pa kad je carski namesnik upitao gde je njena lampa koju je nosila u rukama (lampada), ona je odgovorila: 

Ovo je moja lampada – pokazujući krst na čelu.

Zbog ovih reči je bačena u tamnicu, a namera je bila da umre od gladi. 

Međutim, anđeo božji joj se javljao i davao joj nebesku hranu. kada je posle nekog vremena namesnik otvorio tamnicu da proveri da li je živa, iznenadio se kada je shvatio da je Glikerija živa i zdrava. 

Potom su pokušali da je bace u peć ognjenu, ali je ona ostala nepovređena od ognja.

Stojeći nasred ognja, hvalila je Gospoda spominjujući čudo na tri ostrva u peći vavilonskoj.

Treći put su pokušali da je ubiju tako što su je bacili pred lavove, a Glikerija se pomolila Bogu i predala svoju dušu Gospodu.

Iz njenih mošti je poteklo sveto miro, kojim su se lečili bolesnici od najtežih bolesti. 

Danas se u mnogim delovima Srbije ne jede meso, jer se veruje da sprečava bolest.

Danas se izbegava i loženje vatre posle podneva, a u selima se ne lože peći niti pale sveće. 

Originalni tekst