Javna nabavka usluga 02/2018 – Organizacija mrežnih dogadjaja za potrebe promocije srpske kinematografije

10

FILMSKI CENTAR SRBIJE, Koče Popovića 9/III, Beograd objavljuje POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga – Organizacija mrežnih dogadjaja za potrebe promocije srpske kinematografije (jnmv broj 2/2018)

Poziv za podnošenje ponuda – organizacija mražnih dogadjaja

Konkursna dokumentacija – organizacija mrežnih dogadjaja

Otvaranje ponuda za uslugu Organizacija mrežnih dogadjaja za potrebe promocije srpske kinematografije zakazano je za 23. april 2018. godine u 16:30h.

Original Article