Prema najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije, u 11. kolu igre na sreću izvučena je loto sedmica koja je iznosila 950.000 evra.

Loto rezultati izvlačenja 10. kola koje je održano 9. februar 2024. su, prema izveštaju Državne lutrije Srbije sledeći:

Loto rezultati

U glavnom Loto izvlačenju izvučeni su sledeći brojevi: 11, 19, 26, 16, 14, 6, 3

Dobitna kombinacija u glavnom Loto izvlačenju je glasila: 3, 6, 11, 14, 16, 19, 26.

Večeras je  igrača osvojilo „šesticu“ koja je iznosila  dinara.

Loto plus rezultati

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrednosti od 240.000 evra, izvučeni su sledeći loto brojevi:

Dobitna kombinacija glasila je:

Nažalost, ni u igri Loto plus nije bilo dobitnika.

Džoker izvlačenje

Džoker igra u 10. kolu se igrala za 30.000 evra.

Džoker kombinacija glasila je:

U ovom kolu nije bilo „džoker“ dobitnika.

Kompletan izveštaj i rezultate Loto izvlačenja možete pogledati na sajtu Državne lutrije Srbije.

Originalni tekst