• Trend karbonskog otiska u 2023. usklađen je sa ciljem nultih emisija ugljenika do 2038. godine, pokazujući smanjenje emisija za 12,6% u svim opsezima u odnosu na polaznu godinu 2021.
  • Koristeći pristup zainteresovanim stranama sa perspektivom od 360-stepeni, Stellantis sprovodi odgovorne prakse kako bi unapredio poslovanje.
  • Stellantis nastavlja brzu transformaciju u tehnološku kompaniju za održivu mobilnost kako bi preoblikovala budućnost transporta za buduće generacije.

Stellantis je danas objavio svoj treći Izveštaj o korporativnoj društvenoj odgovornosti (CSR), koji prikazuje napredak koji je kompanija ostvarila u aktivnostima održivosti usmerenim ka boljem društvu za sve. 

„Iako je mobilnost polazni element u našem pristupu održivom napretku, takođe radimo na tome da napravimo promene u našem poslovanju i našim zajednicama – bilo smanjenjem našeg uticaja na životnu sredinu, izgradnjom inkluzivnijeg radnog mesta, ili podrškom zajednicama koje su nam domaćini,“ rekao je Karlos (Carlos) Tavares, glavni izvršni direktor kompanije Stellantis. „Napredak u ovim oblastima ključan je za uspešno pružanje pristupačne mobilnosti našim kupcima i obezbeđuje da će naše zainteresovane strane nastaviti da podržavaju naše poslovanje.“

CSR aktivnosti u potpunosti su integrisane u  Dare Forward 2030, dugoročni strateški plan kompanije. U 2023. godini, ključne CSR inicijative obuhvatale su:

  • Smanjenje globalnog karbonskog otiska (svi opsezi) u skladu sa planom kompanije da postigne nulte neto emisije ugljenika do 2038.: apsolutni globalni otisak ugljenika (u ekvivalentu CO2) smanjen za 12,6% u 2023. u odnosu na 2021.  
  • Masovna upotreba dekarbonizovane električne energije u procesima kompanije sa ciljem od 100% do 2030. godine.  U 2023. godini dostignuto je 58%, što je doprinelo smanjenju apsolutnih emisija tCO2  za 20% u okviru industrijskog karbonskog otiska (opsezi 1 i 2) u odnosu na 2021. godinu.
  • Razvoj aktivnosti cirkularne ekonomije:  U 2023. godini reciklirano je više od dva miliona delova (uključujući katalizatore, branike od plastike, aluminijumske felne i baterije visokog napona) u četiri regiona (Proširena Evropa, Severna Amerika, Južna Amerika i Bliski istok i Afrika). Stellantis je otvorio svoj prvi SUSTAINera Centar za cirkularnu ekonomiju u Mirafioriju, u Italiji, koji je počeo sa remanufakturom motora, menjača i EV baterija, kao i obnavljanjem i rasklapanjem vozila. 
  • Strukturiran plan za elektrifikaciju vozila koji obuhvata sve brendove sa 30 modela električnih vozila na baterije (BEV) dostupnih do kraja 2023. godine, sa povećanjem za 18 u 2024. godini, kako bi se dostiglo 48.  Prošle godine, prodaja BEV vozila je porasla za 21% globalno, pri čemu je 18,5% putničkih automobila prodato u Evropi (EU27 bez Malte i Norveške, sa Islandom, UK i Švajcarskom) i 11,2% putničkih automobila i lakih kamiona prodato u SAD bila su električna ili plug-in hibridna vozila zahvaljujući rastućem portfoliju. 
  • Sveobuhvatna strategija razvoja ljudskih resursa se oslanja na četiri stuba: angažovanje u održivoj transformaciji zasnovanoj na konstruktivnom socijalnom dijalogu; privlačenje, razvoj i zadržavanje talenata, uključujući ponudu od 2.9 miliona sati obuke; osnaživanje raznolikosti i inkluzije, pri čemu žene sada zauzimaju 30% rukovodećih pozicija; i promocija sigurnosti, zdravlja i dobrobiti na radnom mestu. 
  • Snažno praćenje i sprovođenje Smernica za odgovornu nabavku kompanije Stellantis: 3,461 grupa dobavljača je analizirana od strane EcoVadis platforme, što je jednako više od 89% godišnje kupovne vrednosti. Rezultati pokazuju da dobavljači kompanije Stellantis imaju bolje ocene u kriterijumima korporativne društvene odgovornosti u poređenju sa EcoVadis referentnim vrednostima.
  • Posvećenost zajednicama: Obezbeđeno je više od 18,5 miliona evra za podršku 366 filantropskih projekata fokusiranih na obrazovanje i 5.174 zaposlenih kompanije Stellantis koji učestvuju u volonterskim programima. U okviru Stellantis nagrada za studente nagrađeno je više od 600 članova porodica zaposlenih zbog posvećenosti kontinuiranom učenju i obrazovanju, a Stellantis Fondacija je uspostavila partnerstvo sa CERN-om kako bi otvorila „Kapiju nauke“ (Science Gateway) u Ženevi, svoj novi centar za popularizaciju nauke

Tokom 2023. godine, Stellantis je takođe održao prvo izdanje Foruma o slobodi mobilnosti, inicijativu dijaloga zainteresovanih strana, kako bi doprineo javnoj raspravi o slobodi mobilnosti u dekarbonizovanom svetu. Raznoliki, stručni učesnici koji predstavljaju industriju, akademsku zajednicu, vladu i civilno društvo diskutovali su o svojim idejama tokom direktnog prenosa uživo na temu: „U dekarbonizovanom svetu, da li će sloboda mobilnosti biti dostupna samo nekolicini srećnika?“ Druga debata održana je 3. aprila 2024. godine na temu: „Kako će naša planeta zadovoljiti potrebe mobilnosti osam milijardi ljudi?“

Izveštaj o korporativnoj društvenoj odgovornosti odražava predanost kompanije Stellantis kulturi integriteta, odgovornosti i etičkog ponašanja u svim oblastima i duž celokupnog lanca vrednosti, i deo je napora kompanije da postane još ekološki osvešćenija, društveno odgovornija i ekonomski održivija.

# # #

O Stellantisu

Stellantis N.V. (NYSE: STLA / Euronext Milan: STLAM / Euronext Paris: STLAP) je jedan od vodećih svetskih proizvođača automobila koji ima za cilj da pruži čistu, bezbednu i pristupačnu slobodu mobilnosti za sve. Poznat je po svom jedinstvenom portfoliju kultnih i inovativnih brendova kao što su Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move i Leasys. Stellantis sprovodi „Dare Forward 2030“, svoj hrabri strateški plan koji otvara put za postizanje ambicioznog cilja da postane karbonski neutralna tehnološka kompanija za mobilnost do 2038. godine, sa nadoknadom za jednocifren procenat preostalih emisija, istovremeno stvarajući dodatnu vrednost za sve zainteresovane strane. Za više informacija, posetite www.stellantis.com.

Post Views: 7

Originalni tekst