Benito Musolini, bivši fašistički diktator Italije, jedan je od glavnih negativaca svetske istorje. Svoju "slavu" doživeo je tokom drugog svetskog rata kao saveznik nikoga drugog no Adolfa Hitlera.Original Article