Intervju Miroslav Keveždi: Agenda crkve je trajnija od svih političkih

2

Nama tek predstoji preispitivanje uloge političara u odnosima države i crkve. Pitanje je koliko je, na primer, Zoran Đinđić bio reformator, a koliko retradicionalizator?Original Article