PexelsIlustracija

U poslednje vreme sve se više pominje inflacija i to na način kao da je u pitanju nešto nepoznato, nešto novo, van ovoga sveta…

U ekonomiji postoji više zakonitosti, ali osnovni je zakon ponude i tražnje. Dakle, ukoliko je ponuda neke robe ili usluge veća, a potražnja ista ili manja, cena mora da pada.

Ukoliko je, s druge strane, potražnja veća, a ponuda ista ili manja, cena mora da raste.

Prevedeno na jezik novca, ukoliko je u opticaju mnogo novca, bez realnog pokrića, potražnja se povećava.

Sve više ljudi ima više novca, povećana je kupovna moć, dakle imamo veću tražnju roba i usluga, a to uz istu ponudu, rezultira većim cenama.

Ukoliko cene rastu, njihov prosek formira inflaciju. Nema tu mudrog slova, veća tražnja znači veće cene. Veće cene svakodnevnih roba i usluga, čine inflaciju koja se izražava u procentima.

Hiperinflacija
Kada stopa inflacije probije predviđene okvire, onda se pokreće ciklus koji vodi u hiperinflaciju ukoliko se nešto ozbiljno ne..Original Article