Najsavremenija AI tehnologija i 5G mreža koju koristi kompanija Huawei imaju za cilj da pomognu u prikupljanju akustičnih podataka i da obaveste brodove o životinjskim vrstama u blizini plovidbe, najvažniji su zaključci Okeansko-tehnološkog samita održanog 12. septembra u Irskoj. Zahvaljujući Huawei rešenjima moguće je očuvati morsku faunu i pružiti joj sigurnije i prirodnije stanište.

Kompanija Huawei i Udruženje za istraživanje i očuvanje okeana Irske (OCRA) su na osnovu projekta Smart Whales Sound predstavili najnovija otkrića o zaštiti morskog života. Ova studija otkrila je da brodske saobraćajnice u Keltskom moru bukom koju stvaraju loše utiču na mnogobrojne morske vrste – od foka i riba, do lignji, a poznato je da zagađenje bukom može ozbiljno da ugrozi i opstanak kitova.

Emer Kiveni, jedan od osnivača i izvršni direktor ORCA, kaže da buka koju proizvode brodovi može da prikrije pozive kitova, utiče na komunikaciju životinja i premeštanje iz njihovih staništa, pa je neophodno preduzeti korake koji će ovo sprečiti.

„Napredna tehnologija na ovom putu može da nam pomogne i iz tog razloga koristimo Huawei ModelArts i Cloud memoriju, zajedno sa mašinskim učenjem, kako bismo automatizovali praćenje divljih životinja i time doprineli očuvanju mora“, dodaje Kiveni.

Sistem detekcije različitih vrsta može da ima pozitivne rezultate u pogledu očuvanja mora tako što će obaveštavati brodove koji plove da su u blizini prisutni kitovi i druge morske životinjske vrste. Sve ovo moguće je zahvaljujući novom Huawei sistemu za prikupljanje akustičnih podataka. Takođe, ovaj sistem bi trebalo da pomogne u planiranju ključne morske infrastrukture, kao što su priobalni objekti za obnovljive izvore energije, kako bi se osiguralo smanjenje uticaja njihove izgradnje na morski život.

„Korišćenjem Huawei Cloud tehnologije, podaci se veoma brzo prosleđuju istraživačima, bez potrebe za izvlačenjem opreme iz mora, što bi moglo da dovede do oštećenja. Huawei veruje da digitalne tehnologije mogu da pomognu u socio-ekonomskom razvoju i da donesu korist društvu u celini“, objašnjava Luka Mekdonel, PR kompanije Huawei u Irskoj.

Iz inicijative Global Enabling Sustainabillity (GeSi), koja je vodeći izvor proverenih informacija, resursa i najboljih praksi za postizanje društvene i ekološke održivosti putem digitalnih tehnologija, poručuju da su ponosni na rad kompanije Huawei.

„Neizmerno nam je drago što je naš partner Huawei preuzeo vodeću ulogu i što koristi sopstvene inovacije i naprednu tehnologiju i tako doprinosi očuvanju životinjskih vrsta koje nastanjuju more“, ističe Luis Neves, CEO inicijative GeSi.

Projekat Smart Whale Sounds koji ORCA vodi u partnerstvu sa Rainforest Connection (RFCx), a podržava kompanija Huawei kroz inicijativu TECH4ALL predstavlja prvu morsku bioakustičnu studiju u Irskoj. Ovaj projekat koristi sofisticirane AI i deep learning modele za automatsko otkrivanje i identifikaciju različitih vrsta kitova u Irskoj. Ova studija otpočela je sa radom u martu 2021. godine, a preliminarna analiza sugeriše da južna obala Irske predstavlja centralno stanište kitova, koji čine skoro polovinu svih životinjskih vrsta u ovoj ostrvskoj državi.

Foto: Huawei

Post Views: 15

Originalni tekst