Branko Duki, gradonaelnik Zadra, smenio je Denisa Karlovia, direktora dvorane u kojoj bi pevaica Aleksandra Prijovi trebalo da odri koncert u junu.

Aleksandra Prijovi je zakazala koncert u Zadru koji bi trebalo da se odri u sali C „Vinjik“.

Gradonaelnik Zadra je prvo odbio da prihvati da e srpska pevaica nastupiti u pomenutoj dvorani, zatim se navodno predomislio, a sada je izdao saoptenje u kojem je obavestio javnost o razreenju direktora Denisa Karlovia.

Foto: Foto: Printscreen YouTube, Aleksandar Jovanovi Cile

Naime, Duki u saoptenju navodi da „ve neko vreme postoji narueno poverenje izmeu direktora i njegakao gradonaelnika, to je rezultiralo ovakvom odlukom“.

Saoptenje proitajte u celosti u nastavku:

„Skuptina trgovakog drutva ‘C Vinjik’d.o.o. koju predstavlja gradonaelnik Grada Zadra pripremie odluku o razreenju direktora tog Drutva Denisa Karlovia.

Ve neko vreme postoji narueno poverenje izmeu Uprave i Skuptine C Vinjik d.o.o, odnosno direktora i mene kao gradonaelnika, to je rezultiralo ovakvom odlukom. Prvenstveno se to odnosi na nedoslednost u komunikaciji i razliitim shvatanjima prioriteta u delatnosti samog Drutva“.

To nepoverenje produbljeno je i u prigodi razgovora o organizaciji koncerata vie izvoaa za koje je direktor traio moju saglasnost, iako to nije uobiajeno za slina dogaanja za koja direktor oduvek potpuno samostalno donosi odluke.

Konano, manipulisanje netanim informacijama prema javnosti nanelo je reputacijsku tetu tom trgovakom drutvu i Gradu Zadru i potvrdilo nemogunost dalje saradnje u pravima meusobnog nepoverenja. Sva prola i budua ulaganja u taj sportski kompleks ine dugogodinji program razvoja sporta Grada Zadra koji se provodi planski u vie mandata bivih gradonaelnika.

Kroz taj program planski se ulau znaajna proraunata sredstva u nove sportske sadraje i tako e biti u budunosti te zahvaljujem na doprinosu direktoru Karloviu koji je uestvovao u provedbi vie takvih projekata“.

Dodao je kako e Karloviu biti ponueno odgovarajue radno mesto u C Vinjik skladno sistematizaciji radnih mesta i njegovoj strunoj spremi.

(ANKETA) Ko je bio va favorit prve polufinalne veeri

sledea vest

Originalni tekst