Guverner Banke Engleske: Bregzit bez dogovora kao finansijska kriza pre 10 godina

4

Guverener britanske centralne banke Mark Karni rekao je članovima Vlade da bi izlazak Velike Britanije iz Evropske unije bez dogvora o budućim odnosima mogao imati katastrofalne posledice kao finansijska kriza pre 10 godina.Original Article