Velika tragedija zadesila je jugoslovenski fudbal 8. septembra 1963. godine.Original Article