GRAFIČAR ne igra dobro u prolećnoj polusezoni, pa je cenu loših rezultata platio trener Radomir Koković, a rukovdstvo na čelu sa Slobodanom Govedaricom je već pronašlu zamenu.Original Article