Ministar unutranjih poslova Bratislav Gai odlikovao je jue u Sopotu na Sveanoj akademiji povodom obeleavanja 220 godina bitke kod Drlupe, istaknute pojedince, meu kojima je najvie priznanje dobio pomonik direktora policije i naelnik PU grad Beograd Veselin Mili. Mili je iroj javnosti poznat kao pripadnik MUP-a koji je pokazao spisak uenika Ribnikara, napravljen od strane izvrioca masovnog ubistva.

Originalni tekst