POSLEDNjE kolo švedskog šampionata donelo je jednu od najbizarnijih situacija viđenih u poslednje vrfeme na fudbalskim terenima.Original Article