Evropski omladinski centar organizovao je, pod pokroviteljstvom Evropske unije i Uneska, međunarodni skup u Beogradu posvećen implementaciji studentskih kartica na univerzitetu i njihovoj integraciji na evropskom i svetskom nivou. Na skupu u Skupštini grada o značaju daljeg razvijanja projekta govorili su savetnica premijerke Srbije Bojana Višekruna, Marina Hasanović ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehološkog razvoja i Ivan Brkljač, direktor Tačke povratka.Evropski omladinski centar već dve decenije razvija međunarodnu studentsku identifikacionu karticu – ISIC, kao jedini međunarodno verifikovani dokument koji dokazuje status studenta u svetu i Evropsku omladinsku karticu – EYCA koja obezbeđuje beneficije u evropskim zemljama.ISIC/EYCA studentska čip kartica je implementirana u studentskim centrima pre više od 15 godina, kao jedinstveni sistem evidentiranja elektronskih podataka radi bezbednosti studenata, ishrane u studentskim restoranima i vođenja zdravstvenog kartona u student..Original Article

(Visited 2 times, 1 visits today)