EU: Uspešno obuzdavamo Rusiju

Diplomatska služba Evropske unije objavila je izveštaj u kojem se ocenjuje da je „dvostruki pristup“ prema Rusiji omogućio Briselu da obuzda „upornu“ Moskvu ali i da sarađuje sa njom po čitavnom nizu spoljonpolitičkih pitanja.Original Article