Evropska unija (EU) će preko EU PRO Plus programa podržati 34 projekta lokalne infrastrukture u regionima Šumadije i zapadne Srbije i Južne i istočne Srbije koji uključuju obnovu i rekonstrukciju obrazovnih, zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne zaštite, sportskih i objekata kulture, kao i unapredjenje komunalnih usluga i zgrada javne administracije, saopšteno je danas.Na ovaj način će EU u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije podržati unapredjenje kvaliteta života ljudi sa više od 5,5 miliona evra, a posebna pažnja će biti usmerena na ugrožene grupe stanovništva, kao i na oporavak od posledica kovida 19."Podrškom realizaciji ovih projekata lokalne infrastrukture Evropska unija direktno doprinosi boljem životu stanovništva u Srbiji kroz rekonstrukciju javnih objekata koja ne samo da će poboljšati njihovu funkcionalnost i usluge koje pružaju stanovništvu već će biti unapredjena i energetska efikasnost, pristupačnost kao i zaštita životne sredine i urbana mobilnost", re..Original Article

(Visited 10 times, 1 visits today)