Generalni sekretar italijanske Demokratske partije i bivši premijer Enriko Leta je izjavio da ukrajinska kriza nameće potrebu da se hitno zemlje u okruženju Unije "ukotve uz evropski brod" i rekao da je rešenje konfederacija 36 zemalja EU, Zapadnog Balkana, Ukrajine, Gruzije i Moldavije.Leta podvlači da u tome vodeću ulogu mora preuzeti EU, "jer će se inače uvrežiti uverenje da Amerikanci vladaju situacijom, dok je Evropa na repu dogadjaja".Ponovo su se u političkoj javnosti EU čule i zamisli o "Evropi u više brzina" i nekom pridruženom povlašćenom položaju, ali ne i punom članstvu za Zapadni Balkan.U nacrtu predloga reformi koji će sutra vodjama Evropske unije biti podnesene posle dvogodišnje rasprave Konferencije o budućnosti Evrope se, pored ostalog, traži da se preispita način odlučivanja i glasanja u institucijama EU i kaže da jednoglasnost treba promeniti "kvalifikovanom većinom", posebno kad je u pitanju spoljna i bezbednosna politika Unije, ali se podvlači da saglasnost, mogućn..Original Article