Fotografija: OMV

Kao deo OMV Aktiengesellschaft – jedne od najvećih industrijskih kompanija kotiranih na berzi u Austriji, OMV u Srbiji uspešno posluje već 21 godinu. U okviru poslovanja, više od dve decenije uspešno se radi i na smanjenju emisije štetnih gasova, na zaštiti klime i na održivom poslovanju.

OMV se obavezao da će podržati ciljeve Pariskog sporazuma i ključne klimatske ciljeve postavljene od strane Saveta EU za 2030. godinu. Kompanija je posvećena izgradnji održivog sveta i ostvarivanju konkretnih ciljeva u vezi sa klimom kao što su: neto nulta emisija gasova sa efektom staklene bašte iz operacija do 2050. godine ili ranije, liderska pozicija u cirkularnoj ekonomiji plastike (zahvaljujući inovativnim rešenjima kao što je ReOil®) i najmanje 60% portfelja proizvoda sa niskim sadržajem i bez ugljenika. Planirano je ostvarenje ovih ciljeva zahvaljujući povećanoj upotrebi sirove nafte za petrohemijske proizvode, većem udelu gasa u portfelju proizvoda, vodoničnim rešenjima za mobilnost i industriju, rešenjima za e-mobilnost i isporuci naprednih biogoriva.

OMV povećava broj punjača za električna vozila širom Srbije

S obzirom na to da je sve prisutnija ekspanzija električnih automobila, OMV postavila je jasne ciljeve u proširenju mreže elektropunjača na svojim benzinskim stanicama, na auto-putevima i u blizini većih gradova. Uz podršku poslovnih partnera, plan je da se od 2023. do 2030. godine postavi preko 2.000 punjača na OMV benzinskim stanicama širom Evrope.

OMV Srbija je do sada, u saradnji sa partnerima obezbedila 11 mesta za e-punjače za električna vozila, a ovu mežu nastavlja da širi i ove godine. Elektropunjači su dostupni na OMV stanicama Lapovo Sever, Martinci 1, Doljevac, Gradina, Beška 1, Bačka Topola 1, Bubanj Potok, Novi Sad, Ruma, Kruševac i Vranje. Pored toga, planirano dalje unapređenje mreže punjača za električna vozila u našoj zemlji. Na benzinskoj stanici Martinci 1 i na stanici u Bačkoj Topoli 1 nalaze se punjači koji spadaju u grupu najsnažnijih električnih punjača u Srbiji, sa 180 kW izlazne snage. Ovo dodatno povećava brzinu punjenja vozila. Novi punjač na OMV stanici Doljevac ima snagu od 150 kW, koliko i novi punjač na stanici Gradina.

Svratite na benzinsku stanicu koja se snabdeva zelenom energijom

Pored podrške koju OMV daje svojim potrošačima u borbi za čistiji vazduh i primeni električnih automobila, takođe ulaže i u izvore obnovljive energije kroz implementaciju solarnih panela na krovovima benzinskih pumpi i to u sradnji sa partnerskom kompanijom Terrra Solar. Najbolji primer jeste solarna elektrana na benzinskoj stanici OMV Ražanj koja je prva počela sa radom na obnovljivu energiju. Ova stanica će uz pomoć sunčeve svetlosti svake godine proizvesti 72.000 kWh čiste električne energije i nadoknaditi 23% ukupne potrošnje objekta. Paneli koji štede energiju i istovremeno čuvaju okolinu od nedavno su postavljeni i na stanici OMV Krnjača 1, a snabdevanje stanica zelenom energijom planirano je i na drugim stanicama.

Zaposleni u stalnoj akciji za bolju životnu sredinu

Sa ciljem kontinuiranog doprinosa neutralizaciji emisije CO2 i očuvanju prirodnog bogatstva Srbije, tim zaposlenih OMV Srbija, u saradnji sa javnim preduzećem “Srbijašume”, više godina učestvuje u akcijama pošumljavanja na teritoriji Srbije. Poslednja akcija je bila krajem prošle godine na Rudniku, kada je zasađeno 2.500 sadnica crnog bora.

OMV Srbija je i deo mnogih društveno odgvornih inicijativa, a samo jedan od primera je akcija zaposlenih koji su učestvovali u prikupljanju plastičnih čepova za reciklažu. Uz pomoć ove akcije, za udruženje sa kojim OMV sarađuje već godinama “Čep za hendikep”, prikupljeno je više od 100 kg plastične ambalaže. Svakog prvog oktobra, na Međunarodni dan kafe, dobit od svake kafe kupljene na OMV pumpama, takođe ide u humanitarne svrhe.

OMV Srbija će nastaviti da svakodnevnim poslovanjem kroz iniciranje i podršku raznih društvenih aktivnosti bude deo kompanija koje su primer društveno odgovornog poslovanja. Takođe, primenom inovativnih rešenja iz oblasti automobilizma, zaštite klime i smanjenja emisije CO2, do internih kompanijskih akcija za bolju sredinu, nastojaće da i ubuduće ostane u vrhu onih koji brinu o okruženju u kome živimo i radimo. Zbog svega ovoga se može reći da je moto kompanije “Energija za bolji život” potpuno opravdan.

Originalni tekst