KRAJ. Tako je, u jednoj reči, preko cele naslovne strane, sažeo debakl Parižana sportski dnevnik "Ekip". Ova reč ispisana je tako da još više boli, na engleskom jeziku. "Kraj sna", napisao je tek nešto šire, ali u istom maniru, ovoga puta na francuskom jeziku, "Parizjen".Original Article