Rusija ne spašava samo sebe od širenja NATO i od upotrebe hemijskog, biološkog i ostalih vrsta oružja, već spasava ceo svet. Mislim da je ovo bio poslednji trenutak da se svet spasi od monstruozne, nacističke, satanističke politike.Original Article