Dugogodišnja prvakinja Bojana Žegarac dobitnica nagrade Terpsihora

7

Bojana Žegarac Knežević, je još kao učenica izazvala pažnju baletskih stručnjaka, a kao veoma mlada početnica s uspehom ostvarila brojne vrlo emocionalno i tehnički zahtevne role prvog faha u klasičnim, neoklasičnim baletima i delima savremenog plesnog karaktera.

Original Article