EPA-EFE/FILIP SINGER

(Beta) – Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije (EPS) nije izgradilo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda “Termoelektrane Nikola Tesla B” (TENT B), pa se otpadne vode ispuštaju bez prečišćavanja u Savu i rizik su po životnu sredinu, upozorila je danas Državna revizorska institucija (DRI).

Dražavni revizori su u izveštaju o reviziji svrsishodnosti poslovanja “Upravljanje industrijskim otpadnim vodama” naveli da EPS, odnosno “TENT A” i “TENT B”, nije kontinuirano ispitivao parametre kvaliteta otpadnih voda i njihov uticaj na okolinu.

Istaknuto je da “TENT A” nije uradila zamenu gaze tehnologije hidrauličnog transporta “retke” suspenzije pepela i vode, tehnologijom kojom bi se smanjilo zagađenje voda.

“Najveći zagađivači su industrijske i komunalne otpadne vode koje se ispuštaju direktno u vodotokove bez prethodnog tretmana i pri čemu industrijske vode mogu biti posebno opasne zbog toksičnih materija koje sadrže”, rekao je predsednik DRI Duško Pejović na predstavljanju izveštaja. 

On je podsetio da su, prema podacima Instituta za javno zdravlje “Milan Jovanović Batut”, otpadne vode jedan od glavnih zagađivača površinskih i podzemnih voda koje čine prirodni izvor vode za piće. 

DRI je u izveštaju naveo da map upravljanja vodama i map zaštite voda od zagađivanja nisu doneti, a da Savet za vode nije osnovan.

Takođe, prema izveštaju DRI, Nacionalna konferencija za vode nije pratila realizacije Strategije upravljanja vodama i nije davala predloge za poboljšanje učešća javnosti u procesu planiranja, donošenja odluka i kontrole njihovog sprovođenja.

“Vodna inspekcija Republičke direkcije za vode nije u dovoljnoj meri vršila nadzor nad upravljanjem vodama”, zaključak je DRI.

Originalni tekst