Foto: Promo

Piše Aleksandra Gazivoda

Evropu potresa rastuća inflacija i preti joj energetska kriza neviđenih razmera. Još uvek aktuelna pandemija COVID-19 nametnula je, u proteklom periodu, vanredna i velika finansijska ulaganja unutar zdravstvenog sistema Srbije. Krizne situacije nastavljaju da se nižu, preteći ozbiljnim izazovima i brigom kako sačuvati održivost zdravstvenog sistema. Dostupnost kvalitetnih lekova imperativ je za pacijente i lekare.

“Domaća farmaceutska industrija je pouzdan partner zdravstvenog sistema i njen je osnovni zadatak da obezbedi efikasne i bezbedne farmaceutske proizvode najnovije generacije po pristupačnijim cenama. Zahvaljujući domaćim proizvođačima lekova, građani Srbije se leče jednako kvalitetnim generičkim lekovima kojima se leče i oboleli u visokorazvijenim zemljama Evrope”, ističe dr Danijela Stanišić Srdić, specijalista kliničke farmakologije i direktor Rx portfolija za Zapadni Balkan, Hemofarm-STADA.

Upotreba generičkih lekova raste širom sveta. U Srbiji, generički lekovi čine blizu 80 odsto u broju kutija na tržištu i oko 45 odsto u novcu. To je procenat koji odgovara većini EU zemalja.

“Životni vek se produžio a starenjem stanovništva rapidno rastu troškovi u lečenju hroničnih bolesti. Generički lekovi, kao kvalitetne ali jeftinije terapijske alternative, omogućavaju dostupnost lekova za sve pacijente kojima su potrebni i tako doprinose kvalitetu lečenja. Zato upotreba generičkih lekova raste širom sveta i primera radi, 80 odsto lekova koji se propisuju na recept u SAD su generički lekovi. Zbog svoje pristupačnije cene oni su i podrška održivosti zdravstvenog sistema”, objašnjava naša sagovornica.

Jednako efikasni

A zašto je cena generičkih lekova niža? Znači li to da su generički lekovi lošijeg kvaliteta?

Nikako. Generički lek je visokokvalitetan farmaceutski proizvod. Razvija se po uzoru na odgovarajući originalni lek i po svom sastavu, efikasnosti, kao i mogućim neželjenim dejstvima, u potpunosti je jednak originalnom leku. Koristi se u istim indikacijama, ima istu koncentraciju aktivne supstance i isti terapijski efekat u organizmu.

A zašto su jeftiniji?

Cena generičkih lekova je pristupačnija zato što u proizvodnji generičkog leka nije potrebno ponavljati obimna i veoma skupa klinička ispitivanja koja se sprovode u periodu razvoja inovativnog leka i koja inovativnu kompaniju nekada koštaju i više od milijardu dolara. Ali generički lekovi takođe u svom razvoju prolaze veoma stroge procedure. Važno je znati da se za razvoj generičkog leka koriste najnovija tehničko-tehnološka i medicinska saznanja. Isto tako, generički lek može da se registruje tek kada ispuni sve uslove regulatornih tela koji su veoma strogi i zahtevni.

Kvalitet lečenja na prvom mestu

Svi predstavnici domaće farmaceutske industrije proizvode kvalitetne generičke lekove.

Pacijenti u Srbiji se leče kvalitetnim lekovima i nemaju nikakvog razloga za brigu. Domaća industrija je garant redovnog snabdevanja tržišta. Konkretno Hemofarm, kao lider domaće industrije, ima najviše svetske standarde kvaliteta u proizvodnji za sve svoje proizvodne pogone, a lekovi Hemofarma prisutni su na četiri kontinenta, u 34 zemlje sveta, upravo zbog svog visokog kvaliteta.

Originalni tekst