Nikola BilićOtac Nikola ispred manastira Žiča

Nešto razmišljam, pa hajd’ rekoh da stavim na papir. Da presavijem tabak i napišem.
Posmatram život i rad ovde u Australiji, na crkvenom planu. Ovih godina naša Eparhija je proslavila 70 godina rada i postojanja naše Crkve na ovom Kontinentu.

Sve je to lepo rečeno i propraćeno, ali ima i mnogo šta da se doda. Pogotovo negativnog, ali sa namerom da deluje pozitivno na čitaoce.

Na proslavi se kaže sve najbolje kako je to počelo od nule, kako su vernici davali kapom i šakom. Da, to je tako, ali ako pogledamo i kažemo da postoji druga strana medalje.

Pisao sam i govorio na mnogo mesta, pa i na TV Hram u Beogradu i lepo i samo malo pomenuo ružnog, da bi to delovalo na dušu slušalaca pozitivno. Samo pozitivno.

Pa, šta bi to konkretno bilo. Ako pogledamo rad pojedinaca u nekoj od parohija videćemo da su dosta lepo počinjali, a nisu uvek nažalost lepo radili, niti završavali.

Na početku su bili puni poleta, snage i volje, a onda je to ne..Original Article