RAT na relaciji ATP-a i PTPA bi konačno mogao da se okonča.Original Article