Foto: freepik.comDva okrugla stola na temu „Prevencija psihičkog nasilja kao uzrok svakog drugog vida nasilja prema ženama“, održaće se u sredu, 30. marta sa početkom u 11 i 14 sati u Medija centru Beograd gde će stručni sagovornici i sagovornice za ovu oblast govoriti o značaju prevencije svih vidova rodno-zasnovanog nasilja.
Psihičko nasilje (ekonomsko nasilje, kontrolisanje, zlostavljačko ponašanje, ucenjivanje žene decom ili zlostavljanje dece) je u Srbiji okarakterisano kao veoma uobičajeno i smatra se pretečom drugih oblika nasilja, posebno fizičkog. Uspešna i efikasna prevencija nasilja prema ženama, pre svega, mora poći od prevencije psihičkog nasilja prema ženama.
Za razliku od fizičkog nasilja, psihičko nasilje prema ženama nije doživelo pažnju i prisutnost unutar javnosti kao fizičko nasilje. Razlozi su sledeći: psihičko nasilje se teže prepoznaje od fizičkog, društvene norme podstiču žene da prihvate kontrolišuće ponašanje muškaraca, žrtve psihičkog nasilja neretko tvrde d..Original Article