Dir. Instituta za savremenu istoriju: Jugoslavija je mogla da opstane…

11

11.November.2017 11:23 BEOGRAD – Iskustva Jugoslavije pokazuju da samo šira integracija rešava probleme na ovom prostoru i pacifikuje velike nacionalne države, smatra direktor Instituta za savremenu istoriju Momčilo Pavlović.
Pavlović smatra da je ta država mogla da opstane da je bila redefinisana na drugi način, da se odrekla "komunističkog balasta" i napravila kohezione faktore, privredne sisteme, jake banke, obrazovni sistem i da je krenula da ulazi u Evropu.
Original Article