UKLjUČIVANjE u proces digitalizacije na svim nivoima, pa i u obrazovanju, danas je jedan od prioriteta savremenog društva.

Дигитални уџбеници пружају трајно и применљиво знање

Foto: Promo

Ukoliko želimo da motivišemo đake da uče i napreduju, neophodno je da im omogućimo okruženje koje im je blisko i u kom se osećaju dobro.  S druge strane, i izazovi savremene nastave su mnogostuki za sve učesnike vaspitno-obrazovnog procesa. Kako osmisliti zanimljiv i funkcionalan čas? Kako izabrati odgovarajuće materijale? Na koji način zainteresovati učenike da pročitaju knjigu, lekciju, urade zadatak? Odgovori na mnoga od ovih pitanja nalaze se upravo u digitalnim udžbenicima – savremenim nastavnim sredstvima koja su bliska današnjim generacijama i koja im pomažu da lakše razumeju pojave i procese o kojima uče.

Prema rečima Milijane Krstić, direktorke Osnovne škole „Živomir Savković“ u Mladenovcu, digitalni udžbenici se u ovoj školi koriste od kada su uvedeni kao nastavno sredstvo.

• Digitalni udžbenici nam, bez sumnje, u odnosu na štampana izdanja nude mnogo više od slova na papiru. Svojim sadržajem nam pružaju mogućnost da nastavu smestimo u kontekst digitalnog doba. Prednosti su brojne, a najprimetnije su u komunikaciji između nastavnika i učenika. Nastavnicima je znatno olakšano praćenje individualnih postignuća svakog od učenika, a samim tim i prilagođavanje gradiva individualnim sposobnostima učenika, te pripremanje testova a i osmišljavanje samih časova – objašnjava Krstić i dodaje da je škola u digitalnim udžbenicima prepoznala priliku da nastavu učini ne samo zanimljivijom, već i pristupačnijom đacima.

Kako ističe naša sagovornica, ono što su nastavnici odmah prilikom korišćenja digitalnih udžbenika u svojim učionicama primetili jeste da učenici sa više pažnje i elana pristupaju nastavnim jedinicama koje se obrađuju posredstvom digitalnih udžbenika.

• To je okruženje koje je njima poznato, u kom se osećaju sigurno, a pruža im mogućnost da aktivno učestvuju u obradi novog gradiva, da stvaraju, što predstavlja jedan od uslova za sticanje novih znanja povezivanjem onog što je već poznato i primenom naučenog u svakodnevnom životu. Svaki digitalni udžbenik je koncipiran kao sredstvo koje može putem video-zapisa, animacija, multimedijalnog sadržaja i interaktivnih testova učeniku pružiti povratnu informaciju o tome sa kakvim uspehom je usvojio novo gradivo i šta je to na šta treba da obrati pažnju kako bi mogao da savlada neku oblast. Dakle, učenik ne mora da zavisi isključivo od onoga šta će mu nastavnik reći, već može u dobroj meri da se osloni i na digitalne udžbenike – kaže direktorka Osnovne škole „Živomir Savković“ i napominje da je proces nastave ujedno i proces konstantnog učenja, napredovanja i prilagođavanja.

• Ne možemo da zatvaramo oči pred onim što nam donosi informatičko doba. Ako se budemo slepo držali metoda nekih prošlih vremena, izgubićemo učenike i oni sami neće biti u stanju da ostvare sve ono što bi mogli – zaključuje naša sagovornica.

I nastavnici se slažu s tim da interaktivna nastava povećava motivisanost dece da uče određeni sadržaj, razvija mišljene i digitalne veštine. Prema rečima Gordane Opalić, nastavnice srpskog jezika i književnosti u Osnovnoj školi “Ljuba Nenadović” u Beogradu, poziv nastavnika je da uvek traži nešto novo, drugačije i zanimljivije, da osluškuje potrebe učenika i vremena u kojem živimo.

• Radujem se svakom času koji je drugačiji od prethodnog, a u tome mi pomažu digitalni udžbenici.  Oni nude mnoge sadržaje, izvore, audio i video snimke, ali traže i dobru organizaciju samog nastavnika. Uzmimo za primer akcente. U ovoj oblasti imamo mnogo problema kada je nastava u osnovnim školama u pitanju, jer je učenicima ova oblast veoma teška. Međutim, dala sam im mogućnost da čuju audio materijal iz digitalnog udžbenika – izgovor profesionalnih glumaca, da čuju postakcenatske dužine i da kroz zanimljiv video materijal razreše nedoumice koje su im predstavljale pojedine reči. Zatim smo kroz niz vežbi, određivali mesto akcenta u rečima, upoređivali dijalekatske oblike sa standardnim oblicima. Bila sam zadovoljna rezultatima časa, a još više povratnom informacijom svojih učenika. Ili, ako pogledamo odlomak iz romana Miloša Crnjanskog ”Roman o Londonu”. Sadžaj digitalnog udžbenika nam je dao odličnu polaznu osnovu za istraživanje o Londonu, o grčkoj mitologiji, o životu Miloša Crnjanskog, o problemima emigracije. Dobili smo jedan interdisciplinarni pristup, međupredmetno povezivanje, ali najbolje od svega jeste zadovoljstvo na dečjim licima jer rade nešto novo, drugačije, zanimljivo – objašnjava Opalić, koja koristi digitalne udžbenike Izdavačke kuće “Novi Logos” i dodaje da su deca željna znanja, bitno je samo na kakvom tanjiru ćemo im to znanje ponuditi.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Originalni tekst