Digitalizacija u Srbiji – budućnost elektronske uprave

6


Kamatica
Digitalizacija će omogućiti građanima i kompanijama praktičniji, efikasniji i transparentniji pristup javnoj administraciji. U bankarskom sektoru, nove finansijske tehnologije utiču i menjaju tradicionalne bankarske modele i uvode nov način komunikacije s klijentima. Tržište je spremno za te […]
Beta: Digitalizacija za efikasniji pristup javnoj administraciji
Nova ekonomija: Digitalizacija za efikasan i transparentan pristup javnoj administracijiPovezane vesti (5)Original Article