Foto promo

Deca iz ugroženih kategorija, koja koriste usluge Svratišta, primila su u utorak, u Centru za kulturu „Vlada Divljan“ novogodišnje paketiće koje za njih pripremio Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

U zajedničkoj akciji više donatora podeljeno je oko 500 paketića.

Saradnja GIZ i Centra za integraciju mladih (CIM) pod čijem okriljem je i Svratište je duga i plodonosna. Globalni program „Migracije za razvoj“ podržao je 88-oro dece povratnika – korisnika usluge Svratište i 40-oro mladih Roma u uličnoj situaciji kroz projekat Šansa za sve.

U okviru projekta, deca kroz Svratište dobijaju sveobuhvatnu podršku od strane stručnog tima, obezbeđene redovne obroke, mogućnost za održavanje lične higijene, obezbeđivanje lične dokumentacije kao i povezivanje dece ali i njihovih porodica sa institucijama sistema.

„Deca povratnici se upisuju u školu, koju uz podršku u Svratištu redovno pohađaju”, navodi Jasna Bratičević, koordinatorka Programa podrške u zapošljavanju u CIM.

Deca su uključena u svakodnevne edukativne aktivnosti, prilagođene njihovom uzrastu, sa fokusom na školsko gradivo ali i u aktivnosti koje nisu vezane za školu ali su izuzetno značajne za njihovu socijalizaciju i reintegraciju.

Kada je reč o mladim Roma, njima je na raspolaganju podrška kroz CIM-ov Program podrške u zapošljavanju i socijalno preduzeće Kafe-bar 16. Sve aktivnosti u radu sa njima usmerene su ka sticanju dodatnih znanja i veština kako bi ova grupa mladih postala konkurentnija na tržištu rada i na taj način, uz njihovu podršku, došli do prvog formalnog posla.

„Na ovaj način njima je obezbeđen upis na formalne kurseve za konobare i šankere, radna praksa u Kafe-baru 16 i partnerskim lokalima, edukativni rad kroz grupne radionice i individualni rad ali i psihosocijalna podrška koja je neophodna radi osnaživanja i podizanja motivacije kod ove grupe mladih”, navodi Bratičević.

Kroz aktivnosti na temu zapošljavanja, pripremu razgovora sa poslodavcima i pisanja CV-jeva, mladi stiču više samopouzdanja i spremniji su za početak formalnog rada. Za sve njih, formalan posao ne znači samo redovne prihode već i novu perspektivu u životu i mogućnost izlaska iz kruga siromaštva u kome su do tada živeli.

Globalni program „Migracije za razvoj“ u Srbiji sprovodi GIZ u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalnom službom za zapošljavanje i Komesarijatom za izbeglice i migracije. Program finansira nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Originalni tekst