Više od 30 država u svetu koje su imale, a i danas imaju potrebu za stranom radnom snagom i doseljenicima, zakonski su, koristeći poznatu klauzulu ius soli, regulisale da deca rođena na teritoriji njihove države automatski dobijaju i državljanstvo bez obzira na nacionalnost i druge specifičnosti roditelja.
Među tim državama su: Nemačka, Francuska, Španija, SAD, Kanada i druge, ali ne i Švajcarska. Ipak, nedavno se pojavila inicijativa, “Vesti” su pisale o tome, da se i u Švajcarskoj uvede takav zakon i da se trenutni princip da samo deca švajcarskih državljana rođenjem dobijaju pasoš proširi i na decu drugih nacionalnosti koja se rode na teritoriji konfederacije. O tom predlogu su se izjasniili i čitaoci “Vesti”, koji većinom smatraju da bi njihovi potomci, tek kada odrastu i postanu punoletni sami trebalo da odluče hoće li da podnesu zahtev za švajcarsko državljanstvo.

Maria Ihas Šećerov živi u Cirihu sa suprugom i dvoje male dece.

– Mi smo upravo dobili drugo dete. Suprug Dušan i j..Original Article

(Visited 1 times, 1 visits today)