Verovali ili ne, srce može da pretrpi ozbiljna oštećenja posle nekog stresnog, tužnog, ali i srećnog događajaOriginal Article