Foto: Luca Marziale / DanasU današnjem Vijetnamu, arheolozi su otkrili jedan neobični, i neobično značajni, skelet tridesetogodišnjeg čoveka koji je živeo pre oko 4.000 godina.
Nazvali su ga M9. Naime, M9 je imao urođenu i retku bolest koja izaziva paralizu, i danas se zove Klipel-Feil sindrom. Prema istraživačima koji su analizirali ovaj skelet, u pitanju je bio veoma težak oblik invaliditeta, zbog čega se smatralo da M9 nije imao nikakvu šansu da doživi tridesetu. To jest, da nije mogao da preživi bez neprekidne nege, brige i pažnje mnogih staratelja. Od rođenja je imao potpuno atrofirane udove i nefunkcionalnu vilicu, te su ga njegovi saplemenici svuda morali nositi (u ovoj populaciji tada nije bilo domaćih životinja), kao i svakodnevno hraniti i negovati. Uz to, u arheološkim ostacima ovog čoveka nije bilo dokaza o zapostavljanju ili zapuštenosti, odnosno dekubitusu ili pratećim infekcijama kostiju, naprotiv, što znači da se vodilo računa i o njegovoj higijeni. Drugim rečima, njem..Original Article