Fotografija: Nebojša Babić

Nikola Stojković imenovan je za novog direktora kompanije Novartis za Srbiju i Crnu Goru, sa ciljem strateškog razvoja poslovanja i unapređenja zdravstvenog okruženja i dostupnosti inovativnih terapija za pacijente.

“Naš prioritet je da inovativnu terapiju učinimo dostupnom što većem broju ljudi, kako bi pacijenti u Srbiji imali jednake mogućnosti lečenja kao i pacijenti u najrazvijenijim zemljama sveta, i to u oblastima koje najviše opterećuju društvo, što su prvenstveno kardiovaskularne i autoimune bolesti, kao i onkologija i hematologija. Ovaj cilj ne možemo da postignemo sami i zato ulažemo u saradnju sa svim zdravstvenim činiocima, uključujući privatno-javna partnerstva.”

Kao globalna farmaceutska kompanija, sa sedištem u Bazelu, Novartis je napravio značajan iskorak u razvoju i proizvodnji novih, visokokvalitetnih terapija koje doprinose produženju životnog veka i unapređenju kvaliteta života pacijenata u preko 140 zemalja širom sveta, dok nastavlja da ulaže u dalji razvoj portfolija sa preko 150 lekova u fazi istraživanja. Zahvaljujući inovativnom pristupu za unapređenje dostupnosti savremenih terapija, kao i liderstvu u istraživanju i razvoju, Novartis u Srbiji uspešno posluje preko 25 godina.

Gde vidite najveće izazove i rešenja kada je u pitanju javno zdravlje u Srbiji?

Kada razmišljamo o poboljšanju zdravlja nacije, treba da imamo na umu dva osnovna polja delovanja: unapređenje zdravstvenih ishoda i smanjenje zdravstvenih nejednakosti. Za uspeh je, pored dostupnosti inovativnih terapija, neophodan i konsenzus na nacionalnom nivou o strateškim prioritetima i aktivnostima svih zdravstvenih činilaca. Potreba za inicijativama za unapređenje zdravlja celokupne populacije posebno je evidentna kod kardioloških i onkoloških bolesti, koje su dva vodeća uzroka prevremene smrtnosti i invaliditeta.

Uzmimo za primer kardiovaskularne bolesti – vodeći uzrok smrti kako u svetu, tako i u Srbiji. Alarmantan je podatak da od posledica kardiovaskularnih bolesti godišnje u našoj zemlji umre preko 56.000 ljudi, te da predstavljaju značajno opterećenje kako za pojedinca i njegovu porodicu, tako i za zdravstveni i ekonomski sistem. Sa druge strane, ohrabruje činjenica da 80 odsto kardiovaskularnih događaja može da se spreči, posebno boljom kontrolom LDL holesterola, jednog od glavnih faktora rizika na koji možemo uticati. Stoga u cilju unapređenja javnog zdravlja na populacionom nivou, rešenje za smanjenje kardiovaskularne smrtnosti treba da tražimo pre svega u prevenciji, i to kroz integrisanu akciju za poboljšanje kvaliteta života i produženje životnog veka za sve stanovnike Srbije. To podrazumeva udružene napore svih zainteresovanih strana kroz inicijative kojima bi se omogućilo ostvarenje vodećih principa naše Nacionalne strategije za kontrolu i prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti. Ova strategija je kompatibilna sa globalnim akcionim planom Svetske zdravstvene organizacije “25×25” koji ima za cilj smanjenje preranog mortaliteta od kardiovaskularnih bolesti i drugih nezaraznih bolesti za 25 posto do 2025. godine.

U težnji da kao farmaceutska kompanija damo doprinos borbi protiv kardiovaskularnih bolesti u Srbiji, pored inovativnih terapijskih rešenja za kontrolu faktora rizika koji dovode do kardiovaskularnih događaja, posvećeni smo pružanju snažne podrške upravo širim integrisanim zdravstvenim inicijativama, kao što je Inicijativa za usvajanje Nacionalnog programa prevencije aterosklerotske kardiovaskularne bolesti efikasnom korekcijom dislipidemije u Srbiji, koja ujedinjuje napore Ministarstva zdravlja, istaknutih predstavnika struke u oblasti kardiologije i endokrinologije i udruženja pacijenata. Ovi udruženi napori imaju za cilj bolje identifikovanje pacijenata sa kardiovaskularnim rizikom uz unapređenje postojećeg elektronskog zdravstvenog kartona, pravovremeno lečenje kroz podizanje svesti o rizicima i značaju kontrole LDL holesterola, uniformisanje referentnih vrednosti u laboratorijskim analizama koje se odnose na lipidni status, uspostavljanje nacionalnog registra za porodičnu hiperholesterolemiju, i unapređenje dostupnosti inovativnih terapija uz sprovođenje aktuelnih terapijskih smernica.

U skladu sa ubrzanim tehnološkim napretkom, susrećemo se sa rastućom potrebom za digitalizacijom i savremenim tehnologijama koje bi nam omogućile korišćenje visoko personalizovanih usluga u svim segmentima našeg života. Kako se to odražava na zdravstvo?

Sa jedne strane, u Novartisu se oslanjamo na naučna dostignuća i napredne tehnološke platforme kako bismo unapredili i ubrzali istraživanje, razvoj i isporuku lekova. Pored već uspostavljenih sintetskih i bioloških terapija, koristimo i najnaprednije tehnološke platforme koje omogućavaju ciljani pristup u lečenju bolesti i koje pomeraju granice savremene medicine, kao što su RNK tehnologija, terapija radioligandima kao i genske i ćelijske terapije. I tu dolazimo do pojma „personalizovana medicina”. Svi smo mi jedinstveni pojedinci, a ideja lečenja prilagođenog pacijentu dostiže svoj puni smisao upravo u ćelijskoj i genskoj terapiji, sa potencijalom da leči, pa čak i izleči mnoge teško izlečive bolesti.

Istovremeno, raste potreba za bržom tehnološkom tranzicijom u samim zdravstvenim sistemima, gde veštačka inteligencija nudi značajan potencijal za transformisanje pristupa zdravstvenoj zaštiti iz reaktivnog u proaktivni, čak prediktivni. Za zdravstvene radnike i istraživače, veštačka inteligencija je neprocenjivo sredstvo za sticanje uvida iz ogromne količine podataka kako bi donosili bolje odluke i pronalazili bolja rešenja u lečenju. Pacijentima može da pomogne da bolje kontrolišu svoju bolest i da im lečenje i negu učini dostupnijim. Kao kompanija, preduzimamo značajne korake kako bismo doprineli unapređenju zdravstvenog sistema i u ovoj oblasti, kroz investiranje i pružanje podrške za kreiranje zdravstvenih registara pacijenata, telemedicine, mobilnih aplikacija i drugih digitalnih alata koji pomažu pacijentima i lekarima da prevaziđu prepreke u dostupnosti i pružanju zdravstvene zaštite. Istovremeno podstičemo javne diskusije o digitalizaciji u zdravstvu.

Kako vidite vrednost inovacije u zdravstvu?

Inovativni lekovi nastavljaju da transformišu živote pacijenata, ne samo lečenjem već i prevencijom bolesti. To je važno za pacijente, njihove porodice i negovatelje – smanjenjem kliničkih simptoma bolesti i potrebe za medicinskom negom, ali je i mnogo više od toga. Važno je za celokupno društvo u svim njegovim segmentima. Ulaganje u prevenciju i adekvatno lečenje omogućava zadržavanje dece u školi, odraslima da budu aktivni u svojim zajednicama i doprinose ekonomiji, usporava društveni pritisak starenja jer omogućava ljudima da budu aktivni na tržištu rada i kroz njihov rad isporučuje nacionalnoj ekonomiji više od faktora troškova zdravstvene zaštite.

Zdravstveni ekosistem ima pozitivan uticaj na nacionalnu privredu i kroz poslove koje stvara i kroz kupovinu dobara i usluga, doprinosi smanjenju društvene isključenosti zbog pozitivnog uticaja na zapošljavanje i prihode domaćinstva u odnosu na troškove socijalne pomoći, dok istovremeno obezbeđuje održivu budućnost zdravstvenih sistema sprečavanjem ili usporavanjem progresije bolesti.

Ulaganje u zdravstvo pre svega znači ulaganje u društvo i ekonomski rast, jer je samo zdrava nacija prosperitetna nacija. U Srbiji, trenutna brzina usvajanja inovativnih terapija je otežana složenim uskim grlima zdravstvenog sistema. Rešenje vidim u uspostavljanju javno-privatnih partnerstava koja bi pomogla da se udruže resursi za zajedničko iznalaženje inovativnih rešenja za poboljšanje zdravstvenih ishoda stanovništva. Kao kompanija, nastavićemo da delimo stručnost i znanje i da u saradnji sa državom i strukom dajemo značajan doprinos zajedničkom stvaranju rešenja za izazove sa kojima se suočavamo kao društvo.

Originalni tekst