Carlsberg fondacije donirale 13,8 miliona dolara u borbi protiv pandemije Covid-19

0
35

Beograd, 25. mart 2020. godine – Kako bi pomogle borbu protiv globalne pandemije virusa Covid-19, tri Carlsberg
fondacije donirale su oko 13,8 miliona dolara (95 miliona danskih kruna), od
čega je najveći deo sredstava usmeren na naučno-istraživački rad vezan za novi
virus i pronalaženje leka za suzbijanje istog
. Ovom donacijom Carlsberg fondacija, Nova Carlsberg fondacija i Tuborg
fondacija doprineće istraživanju virusa, ali i revitalizaciji ustanova kulture
po okončanju globalne krize, kao i podršci mladima uključenim u projekte
civilne zaštite.

Odluka o donaciji doneta je u skladu sa misijom Fondacije, koja obezbeđuje
pomoć uvek kad je društvo suočeno sa ozbiljnim izazovima. Kroz Carlsberg
fondaciju, usmerena ka podsticaju i podržavanju revolucionarnih istraživanja za
bolju budućnost, najveći deo ovih sredstava dodeljen je za tri ključna međunarodna
projekta koja se bave istraživanjem virusa Covid-19
. Ovi projekti doprineće boljem uvidu u
prevenciju, dijagnostiku i lečenje virusa Covid-19, ali i u razumevanje
ponašanja ljudi tokom epidemije, kako bi se podigla spremnost za suočavanje sa
ovakvim situacijama na globalnom nivou za ubuduće.

Deo sredstava namenjen je i za podršku instucijama kulture, kroz Novu Carlsberg fondaciju koja podržava umetnost, kako bi se
obezbedila njihova revitalizacija po izlasku iz krize. Takođe, Tuborg
fondacija, koja je usmerena na mlade i obezbeđivanje održive budućnosti za
njih, donirala je oko osamsto hiljada dolara omladinskim udruženjima koja su se priključila civilnoj zaštiti za pomoć najugroženijima i onima koji su
najviše pogođeni akutnom situacijom.

Original Article