Da li ste znali da se i važne komponente za električne bicikle mogu reciklirati? Nemačka kompanija Brose, koja od 2021. uspešno posluje u Pančevu, prva je na svetu usavršila ponovnu upotrebu komponenti starih pogona (drive) za e-bicikle u novom proizvodu.

Ovo dostignuće donelo je Broseu prošle godine nagradu koju tehnološka firma Altair dodeljuje kompanijama iz automobilske industrije za najveći napredak na polju održivosti i smanjenja težine komponenti i proizvoda. U kompaniji su veoma ponosni na ovaj program prerade, jer smatraju da je cirkularna ekonomija važan put ka zelenijoj budućnosti. Primera radi, recikliranjem pogona (drive) za e-bicikle, godišnje se uštedi 240 tona emisija CO2.

U cilju izgradnje zajedničke, održive budućnosti, Brose takođe aktivno daje doprinos zajednicama u kojima posluje. Tako je sredinom januara poklonio stanovnicima Pančeva 35 novih sadnica javora. U akciji ozelenjavanja koja će doprineti da grad bude lepši a vazduh čistiji učestvovali su zaposleni u Broseu kao volonteri.

Mere za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte

Za Brose, koji je među kompanijama u porodičnom vlasništvu jedan od vodećih dobavljača u auto-industriji, održivost predstavlja samu srž poslovanja i njegovo strateško opredeljenje. U tom smeru, Brose je postavio krovni cilj da do 2039. godine dostigne ugljeničnu neutralnost u svim procesima u kojima učestvuje, uključujući i lanac nabavke, a već sledeće godine očekuje da ostvari prvi cilj na tom putu – ugljeničnu neutralnost operacija u svim postrojenjima.

Jedan od ključnih ciljeva je i povećanje energetske efikasnosti za 3 odsto godišnje, a počev od sledeće godine kompanija planira da koristi isključivo struju iz obnovljivih izvora. Tokom 2022. godine, Brose je sproveo 40 pojedinačnih mera na svojim proizvodnim lokacijama, s ciljem da poveća njihovu energetsku efikasnost i smanji emisiju gasova sa efektom staklene bašte. Mere koje se odnose na osvetljenje, hlađenje ili ventilaciju primenjene su u različitim proizvodnim procesima i donele su energetsku uštedu od 1,2 gigavat sati godišnje.

Reciklabilni materijali i „lagani“ dizajn

Više od 20 godina, Brose beleži i procenjuje ekološki otisak svojih proizvoda. To znači da kompanija, na primer, prati emisije CO2 tokom celokupnog životnog ciklusa kako bi kontinuirano poboljšavala proizvode. Brose postiže dalje smanjenje emisija kroz laganu konstrukciju i efikasne sisteme u vozilu. U svim fazama razvoja proizvoda razmatra se upotreba recikliranih i biomaterijala, kao i cirkularni dizajn kako bi se smanjio otpad. Cilj kompanije je da do 2030. godine smanji ugljenični otisak svojih proizvoda za najmanje 30 odsto.

Značajno smanjenje emisija CO2 ostvaruje se i kroz transport materijala i proizvoda. Poslovna odeljenja u Severnoj Americi, Evropi i Aziji već su smanjila emisiju CO2 za više od 300.000 tona. Brose očekuje i od svojih dobavljača da se pridržavaju najviših ekoloških standarda i nastoji da im u tim naporima pruži podršku kroz različite vrste obuke. I u ovom domenu, kompanija se pridržava principa transparentnosti, kontinuirano ažurirajući podatke u vezi sa održivošću lanca nabavke.

Odgovorno upravljanje otpadom

S obzirom na to da je jedan od najvećih dobavljača u automobilskoj industriji i da je svaki treći novi automobil na svetu opremljen barem jednom njegovom komponentom, Brose oseća posebnu odgovornost i prema zaštiti životne sredine.

Na svim lokacijama na kojima posluje Brose obezbeđuje efikasno odlaganje i reciklažu otpada, a kad god je to moguće, nastoji da izbegne stvaranje otpada. I u ovom domenu je postavio konkretan cilj da do kraja 2024. godine na svojim proizvodnim lokacijama smanji količine otpada za 5 odsto.

Kompanija posluje u skladu sa UN Global Compact – jednom od najznačajnijih inicijativa za korporativnu održivost. Osim toga, poslovni procesi kompanije Brose usklađeni su i sa ciljevima održivog razvoja koji su predviđeni UN Agendom 2030.

Post Views: 23

Originalni tekst