Srbija će izdvojiti tri miliona evra za pomoć deci i raseljenima unutar i van Ukrajine, izjavila je premijerka Ana Brnabić na Međunarodnoj donatorskoj konferenciji za Ukrajinu u Varšavi.Brnabić je putem video linka rekla da će pomoć biti upućena kroz sistem UN, od čega 1,5 miliona preko Fonda UN za decu (Unicef), a 1,5 miliona preko Visokog komesarijata UN za izbeglice (UNHCR), prenela je Vlada Srbije.Brnabić je rekla da je Srbija svesna značaja i potrebe pružanja humanitarne pomoći civilima u konfliktnim situacijama, posebno deci kao izuzetno ranjivoj kategoriji stanovništva, s obzirom na iskustvo sa velikim brojem izbeglica i interno raseljenih lica na sopstvenoj teritoriji.Srbija od početka konflikta u Ukrajini sa posebnom pažnjom prati posledice po civilno stanovništvo, tešku humanitarnu situaciju i povećanje broja izbeglica i interno raseljenih lica, navela je Brnabić.Ona je navela da je Srbija 24. marta glasala za usvajanje Rezolucije o humanitarnim posledicama agresije na Ukraji..Original Article