ŽELJNI su ljubitelji fudbala na Grenland najvažnije sporedne stvari na svetu, verovatno bi u njoj uživali da mogu. Ali, nezvanični podaci govore da je 80 posto ove države pokriveno ledom, a to je ujedno i kamen spoticanja kada je FIFA u pitanju.Original Article