Beogradski centar za ljudska prava (BCLJP) pozvao je nadležne da poštuju privremenu meru koju joj je Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture izrekao 26. maja, zahtevajući da se suzdrži od izručenja državljanina Turske, dok traje razmatranje njegovog slučaja pred tim telom.Komitet protiv torture razmatra slučaj jednog od pripadnika pokreta Hizmet koji su izloženi masovnom progonu turskih vlasti od 2016. godine, koji se od juna 2021. godine nalazi u pritvoru u Srbiji, gde je izrazio nameru da traži azil, tvrdeći da mu u državi porekla preti opasnost od mučenja i političkog progona, saopštio je BCLJP.Viši sud u Beogradu je 17. maja 2022. godine doneo rešenje da su ispunjene pretpostavke za izručenje, a ova odluka je doneta pre pravnosnažnog okončanja postupka azila, tj. pre nego što je odluku Komisije za azil ispitao Upravni sud.Na ovaj način su organi u postupku azila sprečeni da u potpunosti ispitaju da li njemu preti opasnost da će biti podvrgnut mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem..Original Article