Banke gube monopol!

5


Od subote, 13. januara, stupa na snagu nova pravna regulativa – Pejment servis direktiva (PSD2
-payment service directive), koja bankama uskraćuje monopol na pristup računima i koja treba da omogući udobnije, jeftinije i sigurnije podizanje novca, plaćanje i sve ostale bankarske usluge (benking). Eksperti očekuju najveću promenu u bankarskom poslovanju u skorije vreme.Original Article